Vlastnosti dobrého hasiče

 • Bdělost a pohotovost.
 • Kázeň a pořádek.
 • Mužnost a neohroženost.
 • Obětavost a odvaha.
 • Opatrnost a rozvaha.
 • Svornost a rovnost.
 • Vzájemnost a důvěra.
 • Dobročinnost a láska k bližnímu.
 • Čest a poctivost.
 • Pracovitost.
 • Veselost.
 • Spořivost a šetrnost.
 • Podnikavost a vytrvalost.
 • Střídmost a mírnost.
 • Volnost a hospodárnost.
 • Prozíravost.
 • Spravedlnost.
 • Pokrokovost.
 • Láska k vlasti a národu.