Hodnosti hasičů

OZNAČENÍ ČLENŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Člen SDH

 Člen SDH

Člen SDH po 3 letech členství

Člen SDH po 3. letech členství

Člen SDH po 5 letech členství

Člen SDH po 5. letech členství

Clen SDH po 8 letech clenstvi - velitel druzstva

Člen SDH po 8. letech členství – velitel družstva

Clen SDH po 8 letech clenstvi - clen rady mladych hasicu

Člen SDH po 8. letech členství – člen rady mladých hasičů

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vedoucí kolektivu

Vedoucí kolektivu

Člen výboru, revizor

Člen výboru, revizor

Náměstek starosty, velitel jednotky

Náměstek starosty, velitel jednotky

Starosta sboru, předseda revizní rady

Starosta sboru, předseda revizní rady

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRSKU

Aktivista okrskového výboru

Aktivista okrskového výboru

Člen okrskového výboru, revisor

   Člen okrskového výboru, revisor

Náměstek starosty okrsku, velitel

Náměstek starosty okrsku, velitel

Starosta okrsku, předseda revizní rady

Starosta okrsku, předseda revizní rady

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

Zaměstnanec kanceláře OSH

Zaměstnanec kanceláře OSH

Vedoucí kanceláře OSH

Vedoucí kanceláře OSH                                   

Člen odborné rady OSH

Člen odborné rady OSH                                    

Člen výkonného výboru OSH, Člen okresní kontrolní a revizní rady

Člen výkonného výboru OSH, Člen okresní kontrolní a revizní rady

Náměstek starosty OHS

Náměstek starosty OHS

Starosta OSH, Předseda kontrolní revizní rady

Starosta OSH, Předseda kontrolní revizní rady

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

Zaměstnanec kanceláře KSH

Zaměstnanec kanceláře KSH

Vedoucí kanceláře KSH

Vedoucí kanceláře KSH

Člen odborné rady KSH

Člen odborné rady KSH

Člen výkonného výboru KSH, Člen krajské kontrolní a revizní rady

Člen výkonného výboru KSH, Člen krajské kontrolní a revizní rady

Náměstek starosty KSH

Náměstek starosty KSH

Starosta KSH, Předseda krajské kontrolní a revizní rady

Starosta KSH, Předseda krajské kontrolní a revizní rady

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ ÚSTŘEDÍ SH ČMS

Zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH, Instruktor ústřední hasičské školy

Zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH, Instruktor ústřední hasičské školy

Vedoucí dboru kanceláře SH ČMS, CHH, zástupce ředitele ústřední hasičské školy

Vedoucí dboru kanceláře SH ČMS, CHH, zástupce ředitele ústřední hasičské školy

Ředitel ústřední hasičské školy

Ředitel ústřední hasičské školy

Člen odborné rady SH ČMS, Nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMS

Člen odborné rady SH ČMS, Nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMS

Člen ústřední kontrolní a revizní rady

Člen ústřední kontrolní a revizní rady

Člen výkonného výboru SH ČMS

Člen výkonného výboru SH ČMS

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KANCELÁŘE STAROSTY SH ČMS

Ředitel kanceláře SH ČMS

Ředitel kanceláře SH ČMS

Náměstek starosty SH ČMS, Předseda ústř. kontrolní a revizní rady SH ČMS

Náměstek starosty SH ČMS, Předseda ústř. kontrolní a revizní rady SH ČMS

Starosta SH ČMS

Starosta SH ČMS

OZNAČENÍ ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Hasič

Hasič

Starší hasič po 3 letech členství v jednotce

Starší hasič po třech letech členství v jednotce

Strojník jednotky

Strojník jednotky

Technik jednotky

Technik jednotky

Velitel družstva

Velitel družstva

Velitel družstva, zástupce velitele jednotky

Velitel družstva, zástupce velitele jednotky

Velitel jednotky

Velitel jednotky