Stavění májky

Jako každý rok, jsme i letos připravovali a stavěli obecní májku. V pátek 30.4.2021 jsme se vydali do lesa, kde jsme měli domluvený strom. Vybrali jsme vhodný strom, pokáceli ho, odvětvili a odkornili. Poté, jsme strom připravili k převozu a převezli před hasičárnu, kde proběhlo finální dozdobení a vztyčení májky.

Posted in Nezařazené.