Volby nového starosty

Dne 19.6.2021 se konaly volby nového starosty sboru. Voleb se zúčastnilo celkem 36 voličů a jednomyslně zvolili jako nového starosu Miroslava Vágnera.

Odednešního dne plyne 15ti denní odvolací lhůta. Po uběhnutí této lhůty se začnou řešit vešekeré administrativní kroky.

Novému starostovi přejeme mnoho sil, trpělivosti a úspěchů.

Všem dostavivším děkujeme za účast.

Posted in Nezařazené.